Tuesday, December 14, 2010

Tugas Makalah Prinsip Syariah di Pasar Modal

Allah SWT telah memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya
memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik
perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara ridho sama ridho.
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku secara ridho sama ridho di antara kamu”.
Selengkapnya download file ini.

0 komentar:

Post a Comment