Tuesday, December 14, 2010

Tugas Makalah Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional

Kaedah-kaedah Asas Dalam Sistem Ekonomi Islam
Oleh kerana sistem ekonomi Islam bermatlamatkan mencari keredhaan Allah swt
semata-mata yang berbeza dengan sistem ekonomi konvensional, maka terdapat garis
panduan bagi menjadikan sistem ekonomi itu teratur, seimbang dan diredai oleh Allah
swt serta membahagiakan sesama manusia.
1.Harta merupakan hak Allah swt yang mutlak
Ini merupakan rukun asasi dalam akidah Muslim seperti firman Allah swt yang
bermaksud:
“Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa
pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang
Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa
yang Engkau kehendaki”.
Selengkapnya download file ini.

1 komentar:

Mr. Fix said...

File Not Found

Post a Comment